لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ شقایق توکلی - بی تا بهروز -
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ندا بادکوبه - غلامعلی هاشمی -
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ مجید سلیمانی - زهرا عزیزی -
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ جهانبخش باقری مطلق - فاطمه جعفر خانی -
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ افسانه شهبازی - حمیدرضا ملکی -
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ مدعو - نیلوفر نعمتی -
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ فائقه باوی - مرجان کیامهر -