لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ جهانبخش باقری مطلق - راضیه سماعی -
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ غلامعلی هاشمی - زهرا عزیزی -
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ فاطمه جعفرخانی - افسانه شهبازی -
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ شکوفه تاج آبادی - آرزو اسماعیلی -
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ندا بادکوبه - حمیدرضا ملکی -
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مجید سلیمانی - شقایق توکلی -
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مرجان کیامهر - نیلوفر نعمتی -
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ مجید سلیمانی - شقایق توکلی -
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مرجان کیامهر - آرزو اسماعیلی -
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ زهرا عزیزی - غلامعلی هاشمی -
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ جهانبخش باقری مطلق - حمیدرضا ملکی -
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ افسانه شهبازی - راضیه سماعی -
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نیلوفر نعمتی - ندا بادکوبه -
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ شکوفه تاج آبادی - بی تا بهروز -
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ سمیرا رضایی - مدعو -