لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ - مینا مشایخی(اول) - محمد خان محمدی(دوم)
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - پریسا پناهی فرد(اول) - نوشین شفیعی(دوم)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ فاطمه جعفرخانی(دوم) معصومه حاجی آبادی(اول)
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - مهرداد غلامی(اول) - فاطمه مهدی(دوم)
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ غلامعلی هاشمی(اول) - ندا بادکوبه(دوم) -
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ مجید سلیمانی(اول) منا خلیلی(دوم)
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - حمید جعفری(اول) - ابوالفضل اکبری(دوم)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حمیدرضا ملکی(دوم) وحید قاسمی(اول)
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - عماد شمسی(اول) - نجمه واشقانی فراهانی